Mixed Cheese

Edam, Mozzarella Cheese, Amental, Ras, Fresh Tomato Sauce

Price

110 EGP

Go Combo

Order total:

Don’t Miss 🛒