1. Pizza
  2. Chicken
  3. BBQ Chicken

BBQ Chicken

Grilled Chicken – Jalapeños – BBQ Sauce – Mozzarella Cheese – Fresh Tomato Sauce

Price

110 EGP

Go Combo

Taste

Order total:

Don’t Miss 🛒